Hướng dẫn chung về Lao Động - Việc Làm

Tải về Hướng dẫn đăng tin trên Cổng thông tin vieclambinhthuan.com.vn 12/02/2017

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người lao động đăng ký thông tin tìm việc làm hoặc học nghề (gọi chung là Người tìm việc); Các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thông tin tuyển dụng lao động và Các cơ sở đào tạo tuyển sinh (gọi chung là Nhà tuyển dụng) đăng tin trên Website: vieclambinhthuan.com.vn; Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến