Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 03/07/2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2013 04/06/2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 05 năm 2013 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2013 04/05/2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 04 năm 2013 tại Trung tâm như sau

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2013 03/04/2013

Chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, trong quý 1 năm 2013 kinh tế nước ta vẫn còn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị rơi vào tình trạng phá sản, đóng cửa ngưng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh. Số lao động thất nghiệp ngày càng nhiều.

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2013 06/03/2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tháng 02 năm 2013 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHÂN LỰC NĂM 2013 22/02/2013

Năm 2012, khi suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn tiếp diễn làm ảnh hưởng tới kinh tế trong nước, gia tăng tình trạng thất nghiệp. Hàng chục ngàn đơn vị, doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Vì vậy thị trường lao động có nhiều biến động, sự chênh lệch về cung-cầu lao động thể hiện rõ, bên cạnh đó tình trạng lao động “nhảy việc” không ngừng gia tăng đặc biệt là lao động phổ thông làm ở các ngành nghề như dệt, may, xây dựng, bán hàng….

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM (THÁNG 7/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và Xuất khẩu lao động tại Trung tâm(Tháng 7/2011) như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 6/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại trung tâm(tháng 6/2011) như sau:

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 5/2011) 08/02/2012

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại Trung tâm(tháng 5/2011) như sau:

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến