DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI HÙNG SƠN BÙI HÙNG SƠN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

08/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN HỒNG NGUYỄN TẤN HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 19 Cao đẳng nghề

17/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Được Mai Thị Được Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUYÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm

DANH MỤC NGÀNH