DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN HỒNG NGUYỄN TẤN HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Cao đẳng nghề

17/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Được Mai Thị Được Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

01/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUYÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 8 năm

DANH MỤC NGÀNH