DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ANH PHAN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 42 Cao đẳng nghề

05/09/2021

Khu vực làm:
- Thành Phố Hà Nội
- Tỉnh Khánh Hòa
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 10 năm 4 tháng