DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Vinh Nguyễn Hữu Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2022

Khu vực làm:
- Thành Phố Đà Nẵng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN CANG NGUYỄN VĂN CANG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

28/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH