DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG DIỆN NGUYỄN HOÀNG DIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trung cấp nghề

29/02/2024

Khu vực làm:
- Thị xã Lagi
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN ĐÔ PHAN VĂN ĐÔ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 09/12

10/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI KỲ NAM THÁI KỲ NAM Giới tính: Nam Tuổi: 39 12/12

07/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG TRUNG TÍN ĐẶNG TRUNG TÍN Giới tính: Nam Tuổi: 41 Không yêu cầu

25/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THANH SƯƠNG ĐẶNG THANH SƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG QUỐC DŨNG TRƯƠNG QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 48 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TƯỜNG LUÂN NGUYỄN TƯỜNG LUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH