DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Bích Chi Trần Thị Bích Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Trọng Bảo Ngọc Trương Trọng Bảo Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

17/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH THỊNH PHẠM ĐÌNH THỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU VẪN NGUYỄN THỊ THU VẪN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Huyện Hàm Thuận Nam
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 6.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 6.000.000
Ngành: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH