DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯỢNG LONG KỲ LƯỢNG LONG KỲ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHÚC ĐẢM NGUYỄN PHÚC ĐẢM Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Cần Phạm Văn Cần Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH NGUYỄN MINH Giới tính: Nam Tuổi: 58 12/12

24/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 6500000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HUỆ NGUYỄN THANH HUỆ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC SÁNG NGUYỄN NGỌC SÁNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

04/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 6.500.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM LÝ HOÀNG PHÚC PHẠM LÝ HOÀNG PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH