DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xã hội học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỦY TRÚC LÊ THỦY TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TĂNG QUỲNH TRANG NGUYỄN TĂNG QUỲNH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000
Ngành: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH