DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ ÚT PHẠM THỊ ÚT Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Không yêu cầu

25/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG THỊ MƯỜI TĂNG THỊ MƯỜI Giới tính: Nữ Tuổi: 61 Không yêu cầu

25/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LỰU ĐÀO THỊ LỰU Giới tính: Nữ Tuổi: 60 Không yêu cầu

01/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG ANH NGUYỄN HỒNG ANH Giới tính: Nam Tuổi: 38 12/12

01/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 6000000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ CẨM VÂN BÙI THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM KIM HOÀN PHẠM KIM HOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG OANH NGUYỄN THỊ HỒNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 51 10/12

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THANH LIÊM ĐỖ THANH LIÊM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VĂN QUYỀN PHẠM VĂN QUYỀN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN THÀNH NGUYỄN TẤN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Không yêu cầu

04/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ GIA HÂN LÝ THỊ GIA HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

04/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH KHÓA NGUYỄN MINH KHÓA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH