DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CẨM VÂN TRẦN THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ YẾN NHI ĐOÀN THỊ YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ THU THANH ĐÀO THỊ THU THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4.500.000
Ngành: Thư ký/Quản trị Văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH