DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ NHI NGUYỄN THỊ HÀ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ VĂN TIẾN HỒ VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 9000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Thị Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THẢO VY NGÔ THỊ THẢO VY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM TUYỀN TRẦN THỊ KIM TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

14/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Huyện Hàm Tân
- Thị xã Lagi
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Như Thương Nguyễn Hoàng Như Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Không yêu cầu

02/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THẢO TRƯƠNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH ĐĂNG ĐẠT HUỲNH ĐĂNG ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

13/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HẢI LINH TRẦN THỊ HẢI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

01/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU HUYỀN PHẠM THỊ THU HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

01/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HOÀI LÊ THỊ HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN PHƯƠNG ĐẶNG VĂN PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THU HIỀN TRẦN THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THANH THÚY PHAN THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ THU HIỀN MAI THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN BÍCH QUY TRẦN BÍCH QUY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HẢI LÂM NGUYỄN HẢI LÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN DIỆU Ý NHƯ NGUYỄN DIỆU Ý NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THÚY DIỄM NGÔ THỊ THÚY DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯ QUANG ANH THƯ LƯ QUANG ANH THƯ Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DIỆP NGUYỄN ÁI KHANH DIỆP NGUYỄN ÁI KHANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

15/07/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 7.500.000 đồng
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH