DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NHẬT HUY TRƯƠNG NHẬT HUY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

24/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 50000000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC DUY NGUYỄN QUỐC DUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/01/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIẾU NGUYỄN THỊ THU HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIẾU NGUYỄN THỊ THU HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Vỹ Thanh Lê Vỹ Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NHI NGUYỄN THỊ YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 - 8.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ HỒNG DIỆP HUỲNH THỊ HỒNG DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DIỄM QUỲNH TRẦN DIỄM QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

20/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI QUỐC CƯỜNG THÁI QUỐC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THANH HÀ VŨ THỊ THANH HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH