DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Khắc Long Trần Khắc Long Giới tính: Nam Tuổi: 21 Không yêu cầu

28/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN MINH XUÂN NGUYÊN MINH XUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Không yêu cầu

24/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 18 triệu _ Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyen ban q nguyen ban q Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

22/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN HÙNG CHƯƠNG NGUYỄN TRẦN HÙNG CHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

29/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ THỊ THANH THẢO TÔ THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

04/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ AO CÔNG BÌNH AO CÔNG BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUI THI THU TOÀN BUI THI THU TOÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH SƠN NGUYỄN THANH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM DUY HUẤN PHẠM DUY HUẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 43 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH