DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ AO CÔNG BÌNH AO CÔNG BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUI THI THU TOÀN BUI THI THU TOÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH SƠN NGUYỄN THANH SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Không yêu cầu

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM DUY HUẤN PHẠM DUY HUẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 41 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có