DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ YẾN NGA HỒ THỊ YẾN NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ XUYÊN TRẦN THỊ XUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Trúc Vy Nguyễn Lê Trúc Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU THỦY PHẠM THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VÕ MỸ HÀ NGUYỄN VÕ MỸ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có