DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MỘNG QUÍ NGUYỄN THỊ MỘNG QUÍ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nhật Long Nguyễn Nhật Long Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NHƯ QUỲNH LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/08/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: trên 8.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Liên Võ Thị Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUỲNH KIỀU MY NGUYỄN HUỲNH KIỀU MY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ  Nguyễn Thành Nam Nguyễn Thành Nam Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Chí Bảo Trần Chí Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

27/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Tân
- Thị xã Lagi
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000 - 10.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ YẾN NGA HỒ THỊ YẾN NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ XUYÊN TRẦN THỊ XUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Trúc Vy Nguyễn Lê Trúc Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU THỦY PHẠM THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VÕ MỸ HÀ NGUYỄN VÕ MỸ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH