DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NAM NGUYỄN VĂN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

31/01/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 12.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN CHIÊU ANH LÊ NGUYỄN CHIÊU ANH Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

23/12/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DUY TOÀN TRẦN DUY TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG LÊ HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 15.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC HUY LÊ ĐỨC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 12000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH