DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DUY TOÀN TRẦN DUY TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HOÀNG LÊ HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
- Thành phố Phan Thiết
- Huyện Hàm Thuận Bắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 15.000.000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐỨC HUY LÊ ĐỨC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Phan Thiết
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 12000000
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm