DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TRUNG DUNG HUỲNH TRUNG DUNG Giới tính: Nam Tuổi: 43 12/12

05/08/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 17 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÊ ĐẠI TRẦN LÊ ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

01/08/2020

Khu vực làm:
- Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thành Phố Đà Nẵng
- Tỉnh Ninh Thuận
- Tỉnh Bình Thuận
- Tỉnh Khánh Hòa
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ANH TÙNG PHAN ANH TÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH