DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Truyền Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN TRỌNG TUẤN ĐOÀN TRỌNG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

27/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Truyền Thông Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH