DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lịch sử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THÙY TUYẾT TRANG ĐOÀN THÙY TUYẾT TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH