DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN MINH TRỌNG ĐOÀN MINH TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

30/11/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Thủy Trương Thị Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NGỌC NGHĨA TRƯƠNG NGỌC NGHĨA Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Bình Thuận
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH