DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Đài Loan

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Đài Loan NGUYỄN THỊ THANH TRANG NGUYỄN THỊ THANH TRANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1978
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Đài Loan NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1978
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Đài Loan NGUYỄN PHÚC HỒNG HẠ NGUYỄN PHÚC HỒNG HẠ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến