DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Nhật Bản

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Nhật Bản TRẦN VĂN HIẾU TRẦN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Nhật Bản NGUYỄN VĂN DỐP NGUYỄN VĂN DỐP Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1983
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120)

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến