DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN PHI LONG NGUYỄN PHI LONG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/2001
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT CAO THỊ HỒNG OANH CAO THỊ HỒNG OANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HUỲNH THỊ THANH CẨM HUỲNH THỊ THANH CẨM Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN THỊ KIM HUỆ TRẦN THỊ KIM HUỆ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/2000
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐÀM ĐỨC TRUNG ĐÀM ĐỨC TRUNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN ĐÌNH AN TRẦN ĐÌNH AN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ TRUNG HẬU LÊ TRUNG HẬU Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1990
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM THỊ HUYỀN PHẠM THỊ HUYỀN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT THÔNG THỊ TƯỜNG VÂN THÔNG THỊ TƯỜNG VÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1996
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt

DANH MỤC XUẤT KHẨU LĐ

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến