DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN PHÚC HỒNG HẠ NGUYỄN PHÚC HỒNG HẠ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120) Ngày xuất cảnh: 05/09/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN VĂN DỐP NGUYỄN VĂN DỐP Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1983
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120) Ngày xuất cảnh: 05/08/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TRẦN VĂN HIẾU TRẦN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120) Ngày xuất cảnh: 05/08/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1978
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120) Ngày xuất cảnh: 05/08/2019
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NGUYỄN THỊ THANH TRANG NGUYỄN THỊ THANH TRANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1978
Nước đến làm việc: Đài Loan
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Địa Chỉ: 02 Phạm Tuấn Tài, Phú Thủy, Phan Thiết - Điện Thoại: 0252.3817120) Ngày xuất cảnh: 05/08/2019

DANH MỤC XUẤT CẢNH

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến