KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG – K1/2021

  • 06/01/2021
  • 1082

Ngày 05/01/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận liên kết với Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ AGK tổ chức khai giảng lớp “Tập huấn An toàn lao động, vệ sinh lao động – K1/2020” tại hội trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận  với  31  học viên là người lao động đang làm việc tại nhà máy.

Hun luyn công tác an toàn lao đng,v sinh lao đng là mt trong nhng ni dung bt buc ca công tác bo h lao đng nhm cung cp kiến thc, rèn luyn các k năng, giúp người s dng lao đng ch đng xây dng, trin khai kế hoch, bin pháp an toàn v sinh lao đng và người lao đng biết cách thc hành an toàn v sinh lao đng, x lý nhng tình hung trong quá trình sn xut.

Hình ảnh  lp ATLĐ, VSLĐ K1/2021. Hình nh: Phòng TVVL-DN

Các ni dung được hc trong lp hun luyn an toàn lao đng, v sinh lao đng gm: H thng chính sách, pháp lut v an toàn lao đng, v sinh lao đng, Nghip v công tác an toàn lao đng, v sinh lao đng, kiến thc cơ bn v an toàn lao đng, v sinh lao đng, ni dung hun luyn cp chng ch chng nhn chuyên môn y tế lao đng, ni dung hun luyn trc tiếp ti nơi làm vic, ni dung hun luyn chuyên ngành... Kết thúc khóa hun luyn, hc viên đt yêu cu s được cp chng nhn, chng ch theo tng nhóm đi tượng.

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến