TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 5/2011)

  • 08/02/2012
  • 705
Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Thuận tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại Trung tâm(tháng 5/2011) như sau:

I./ Hồ sơ ứng viên tìm việc và nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5/2011:

1./ Nhu cầu tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng tồn chưa giải quyết đến ngày 30/4/2011: có 63 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình còn có nhu cầu tuyển dụng 166 vị trí, chia ra: 31 đại học, 6 cao đẳng, 9 trung cấp, 50 lao động có tay nghề, bằng nghề và 70 lao động phổ thông. 

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh trong tháng 5: có 55 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu tuyển dụng 157 vị trí, chia ra: 9 đại học, 18 cao đẳng, 54 trung cấp, 26 lao động có tay nghề, bằng nghề và 50 lao động phổ thông.

2./ Hồ sơ ứng viên tìm việc:

Hồ sơ tìm việc của ứng viên tồn đến 30/4/2011: là 763 hồ sơ, chia ra 165 đại học, 149 cao đẳng, 361 trung cấp, 54 bằng nghề, 34 lao động phổ thông.

Hồ sơ tìm việc của ứng viên trong tháng 5: là 159 hồ sơ, chia ra 40 đại học, 28 cao đẳng, 49 trung cấp, 19 bằng nghề, 23 lao động phổ thông.

   II./ Kết quả tuyển dụng lao động tháng 5/2011:

 1./ Kết quả:
Trình độ
Nhu cầu tuyển dụng tính đến 30/4/2011
Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5/2011
 
Hồ sơ Trung Tâm giới thiệu
 
Hồ sơ được tuyển 
 
Tỷ lệ % được tuyển so nhu cầu tuyển dụng
Đại học

31

9

93

15

38%

Cao đẳng

6

18

76

17

71%

Trung cấp

9

54

148

32

51%

BN/ tay nghề

50

26

68

27

36%

LĐPT

70

50

74

11

9%

Tổng

166

157

459

102

41% (BQ)
 

   2./ Đánh giá tình hình tuyển dụng lao động tháng 5/ 2011:

   a./ Về phía nhà tuyển dụng:

 Trong tháng 5 nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tương đối nhiều tuy nhiên kết quả tuyển dụng chưa được cao là do một số nguyên nhân sau:

- Các vị trí tuyển dụng nhiều phần lớn là lao động phổ thông, nhân viên kinh doanh, giúp việc gia đình … mức lương Doanh nghiệp đưa ra thấp, thời gian làm việc không linh hoạt… vị trí chủ chốt như kế toán trưởng, giám đốc kinh doanh, quản lý khu vực... yêu cầu của nhà tuyển dụng quá cao về trình độ, kinh nghiệm làm việc.

 

- Một số vị trí khác như kế toán, bán hàng, công nghệ thông tin, … yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm không cao nhưng nơi làm việc ở các huyện xa như Ea Hleo, Ea súp, Ea Kar… đa số các ứng viên không có nguyện vọng đi làm.

Từ những nguyên nhân trên, rất khó có ứng viên đáp ứng yêu cầu và chấp nhận làm việc vì vậy kết quả chắp nối chưa cao.

   b./ Hồ sơ ứng viên (người tìm việc):

 - Hồ sơ ứng viên tìm việc tại Trung tâm trong tháng 5 chủ yếu là trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các  ngành như: kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin ..., hồ sơ những ứng viên này hầu hết mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm nhưng lại mong muốn làm việc ở Thành phố Buôn Ma Thuột, gần nhà, ngại đi làm xa….

- Nhu cầu tuyển dụng LĐPT tương đối cao, tuy nhiên Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh cơ bản chưa đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của người lao động về thu nhập, mức lương, chính sách và các chế độ phúc lợi khác… Do vậy, số lượng LĐPT tự tìm kiếm việc làm tại các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM … là rất lớn.

Do không có hồ sơ ứng viên là LĐPT nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp… đã dẫn đến kết quả chắp nối chưa cao.

   c./ Nhận xét chung:

Nguồn cung nhân lực tháng 05/2011 ở một số ngành nghề tuy chưa đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, doanh nghiệp như: marketing, bán hàng, xây dựng, du lịch, thú y… Nhưng đối với những nhóm ngành: tài chính - tế toán , xã hội, nhân sự - hành chính văn phòng, sinh học, điện dân dụng & công nghiệp, cơ khí… là những ngành có tỉ lệ lao động đáp ứng khá cao so với nhu cầu của đơn vị, doanh nghiệp.

   III./ Nhận định xu hướng cung cầu lao động tháng 6 năm 2011:

1./ Cung lao động:

Tháng 6 là tháng bắt đầu kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên đặc biệt là các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp … đây là nguồn cung lao động lớn cho những việc làm thời vụ, ngắn hạn, việc làm bán thời gian...

2./ Cầu lao động:

Xu hướng chung cho thấy thị trường lao động trên địa bàn Tỉnh vẫn phát triển khá. Đặc biệt một số vị trí tuyển dụng như bán hàng, tiếp thị, LĐPT, việc làm bán thời gian, …

Các hoạt động hè, công việc liên quan đến mùa thi cử…ít nhiều cũng cần những nguồn cung lao động thời vụ ở các nhóm ngành nghề dịch vụ ngắn hạn.

Trong tháng 06/2011 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều hoạt động về việc làm như: Ngày hội nghề nghiệp - việc làm, hoạt động tuyển sinh của các trường đào tạo nghề, chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội, đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn cùng với nhu cầu chỗ làm việc mới, việc làm linh hoạt thời gian sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới.

 

        IV./ Kế họạch tháng 6 và 6 tháng cuối năm:

- Tổ chức thu thập thông tin về thị trường lao động.

- Thăm dò, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh.

- Tham gia Ngày hội nghề nghiệp - việc làm, kết hợp với tỉnh Đoàn tổ chức “Ngày việc làm” ở các huyện: CưMgar, Eahleo, Lăk, Mđrăk, Easup trong tháng 6, 7.

-Tổ chức thông tin, tuyên truyền về: việc làm, định hướng việc làm, tình hình thị trường lao động… đến các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh.

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến