GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

  • 04/05/2018
  • 2459

 

- Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Thuận (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trung tâm có chức năng tư vấn về việc làm; tư vấn về học nghề; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; tổ chức đào tạo, dạy nghề và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật.

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến