KẾT QUẢ GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỦA Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 – Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

  • 04/07/2024
  • 283

Thông báo kết quả đăng thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận của  Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 – Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

/upload/files/475_%20Cong%20van%20thong%20bao%20ket%20qua%20gui%20Nha%20May%20Nhiet%20Dien%20Vinh%20Tan%204%20%20Chi%20Nhanh%20Tap%20Doan%20Dien%20Luc%20Viet%20Nam_signed_signed.pdf

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến