KÊT QUẢ ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA Công ty Cổ Phần Huỳnh Gia Huy

  • 24/06/2024
  • 345

Thông báo kết quả đăng thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận của Công ty Cổ Phần Huỳnh Gia Huy

/upload/files/433_%20Cong%20van%20TB%20ket%20qua%20gui%20Cong%20ty%20co%20phan%20Huynh%20Gia%20Huy_signed_signed.pdf

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến