Công ty TNHH XNK TM DV Nam Dương Phát Triển.

  • 11/04/2024
  • 543

Kính gửi: Công ty TNHH XNK TM DV Nam Dương Phát Triển.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 22/03/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Công ty TNHH XNK TM DV Nam Dương Phát Triển (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động năm 2024 với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí công việc là lao động kỹ thuật với các điều kiện tuyển dụng như sau:

- Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật.

- Chức danh công việc: Nhân viên.

- Số lượng: 03

- Mô tả công việc:

+ Am hiểu về lĩnh vực thủy hải sản.

+ Đi công tác dài ngày, có thể đi công tác nước ngoài.

+ Kiểm tra hóa chất trước khi cho hàng hóa xuất, nhập kho lạnh.

+ Thực hiện các kiểm nghiệm liên quan đến phân tích mối nguy và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Soạn thảo hợp đồng, phiên dịch sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

+ Mua hàng trong nước, lên kế hoạch đặt hàng nước ngoài.

- Yêu cầu trình độ: Không yêu cầu.

- Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm về kỹ thuật chế biến thủy hải sản.

- Yêu cầu khác: Nghe, đọc, viết tiếng Trung và tiếng Anh thông thạo.

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.  

- Thời gian làm việc: Dự kiến từ ngày 10/04/2024 – 09/04/2026.

- Địa điểm làm việc: 63A Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàng lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi văn bản đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nguồn lao động. Đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

 

link file trả kết quả Công ty TNHH XNK TM DV Nam Dương Phát Triển.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến