KẾT QUẢ GIỚI THIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Trung tâm Anh ngữ INNO - CN Công ty TNHH TV-TK-XD Đất Phan

  • 11/04/2024
  • 257

Kính gửi: Trung tâm Anh ngữ INNO - CN Công ty TNHH TV-TK-XD

 Đất Phan.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 05/03/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Trung tâm Anh ngữ INNO – CN Công ty TNHH TV-TK-XD Đất Phan (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng lao động với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí công việc là giáo viên tiếng anh (Chuyên gia) với các điều kiện tuyển dụng như sau:

- Chức danh công việc: Giáo viên tiếng Anh.

+ Số lượng: 06

+ Mô tả công việc: Giảng dạy tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) cho học viên tại trung tâm

          + Yêu cầu trình độ: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc cao đẳng ngoại ngữ và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ trở lên.

+ Yêu cầu  kinh nghiệm: Không yêu cầu

+ Yêu cầu khác: Giao tiếp, phát âm tiếng Anh như người bản xứ.

+ Mức lương: 15.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng.

+ Thời gian dự kiến: Dự kiến từ ngày 01/04/2024 – 29/03/2026.

+ Địa chỉ làm việc: 187 - 189 Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận (Trung tâm ngoại ngữ INNO).

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàng lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi văn bản đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nguồn lao động. Đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

link bản gốc KẾT QUẢ GIỚI THIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Trung tâm Anh ngữ INNO - CN Công ty TNHH TV-TK-XD  Đất Phan

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến