KẾT QUẢ GIỚI THIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Yuelaimei

  • 11/04/2024
  • 332

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Yuelaimei.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 15/03/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Yuelaimei (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động năm 2024 với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí lao động kỹ thuật với các điều kiện tuyển dụng như sau:

* Chức danh công việc: Tổng giám nghiệp vụ.

- Số lượng: 01

- Mô tả công việc:

+ Xử lý yêu cầu bên mua và làm việc với khách hàng tại Trung Quốc.

+ Kiểm tra đánh giá nguồn nông sản, tham mưu ký kết hợp đồng kinh tế.

+ Thực hiện chỉ thị của công ty mẹ tại Trung Quốc để triển khai chiến lược thu mua hàng.

- Yêu cầu trình độ:

+ Không yêu cầu trình độ học vấn.

+ Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

+ Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề có mức độ phức tạp cao.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh trái cây.

- Yêu cầu khác (nếu có): Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Mức lương: 12.000.000 đồng/tháng.

- Thời gian làm việc: Tngày 01/06/2024 – 31/05/2026.

- Địa điểm làm việc: Lô C9-1/2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

* Chức danh công việc: Giám sát nông sản.

- Số lượng: 02

- Mô tả công việc:

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra đánh giá chất lượng trái cây mà công ty mua vào.

+ Giám sát chất lượng trái cây trước khi xuất đi.

+ Lập báo cáo hằng ngày bằng tiếng Trung Quốc.

+ Nghiên cứu thị trường trái cây Trung Quốc để hiểu được thị hiếu khách hàng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm mang đến cho đối tác, khách hàng.

- Yêu cầu trình độ:

+ Không yêu cầu trình độ học vấn.

+ Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

+ Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề có mức độ phức tạp cao.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh và nghiệp vụ về trái cây.

- Yêu cầu khác (nếu có): Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Mức lương: 9.000.000 đồng/tháng.  

- Thời gian làm việc: Tngày 01/06/2024 – 31/05/2026.

- Địa điểm làm việc: Lô C9-1/2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

* Chức danh công việc: Nhân viên tài vụ.

- Số lượng: 02

- Mô tả công việc:

+ Lập báo cáo, thống kê hằng tháng, quý và thường xuyên họp trực tuyến cùng nhà quản lý tại công ty mẹ tại Trung Quốc.

+ Cập nhật tài chính trên phần mềm kế toán công ty mẹ tại Trung Quốc yêu cầu.

- Yêu cầu trình độ:

+ Không yêu cầu trình độ học vấn.

+ Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

+ Thành thạo sử dụng máy tính.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm làm kế toán.

- Yêu cầu khác (nếu có):

+ Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

+ Công việc cần tập trung cao độ và yêu cầu độ chính xác cao.

- Mức lương: 10.000.000 đồng/tháng.

- Thời gian làm việc: Tngày 01/06/2024 – 31/05/2026.

- Địa điểm làm việc: Lô C9-1/2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

* Chức danh công việc: Nhân viên kinh doanh.

- Số lượng: 01

- Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm nguồn khách hàng tại Trung Quốc.

+ Đàm phán giá cả, xử lý đơn hàng.

+ Lập báo cáo kinh doanh hằng tháng bằng tiếng Trung Quốc để gửi về công ty mẹ tại Trung Quốc .

- Yêu cầu trình độ:

+ Không yêu cầu trình độ học vấn.

+ Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

+ Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề có mức độ phức tạp cao.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh trái cây.

- Yêu cầu khác (nếu có): Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Mức lương: 9.000.000 đồng/tháng.  

- Thời gian làm việc: Tngày 01/06/2024 – 31/05/2026.

- Địa điểm làm việc: Lô C9-1/2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàng lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi văn bản đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nguồn lao động. Đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

 

 

link bản gốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Yuelaimei

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến