KẾT QUẢ GIỚI THIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM Công ty TNHH khai thác Sản xuất – Dịch vụ Đức Nghĩa

  • 11/04/2024
  • 438

Kính gửi: Công ty TNHH khai thác Sản xuất – Dịch vụ Đức Nghĩa.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 26/03/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Công ty TNHH khai thác Sản xuất – Dịch vụ Đức Nghĩa (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động năm 2024 với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí lao động kỹ thuật với các điều kiện tuyển dụng như sau:

- Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật.

- Chức danh công việc: Kiểm tra chất lượng thanh long.

- Số lượng: 02

- Mô tả công việc: kiểm tra, giám sát chất lượng trái thanh long.

- Yêu cầu trình độ: Không.

- Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm. Kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa

- Yêu cầu khác (nếu có): Tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát.

- Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng.

- Thời gian làm việc: Dự kiến từ ngày 15/04/2024 – 14/04/2026.

- Địa điểm làm việc: Xóm 2, Thôn Minh Hòa, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàng lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi văn bản đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nguồn lao động. Đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

link bản gốc Công ty TNHH khai thác Sản xuất – Dịch vụ Đức Nghĩa.

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến