Kết quả Giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho Cty TNHH Biển Xanh

  • 11/04/2024
  • 162

Kính gửi: Công ty TNHH Biển Xanh.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 26/03/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Công ty TNHH Biển Xanh (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, t thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển dụng lao động năm 2024 với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí lao động kỹ thuật với các điều kiện tuyển dụng như sau:

- Vị trí công việc: lao động kỹ thuật.

- Chức danh công việc: Giám đốc Điều hành.

- Số lượng: 01

- Mô tả công việc: Hỗ trợ điều hành Khu du lịch.

+ Xác định mục tiêu một cách rõ ràng, cụ thể mà công ty muốn đạt được trong tương lai gần và xa.

+ Xác định tầm nhìn dài hạn và vạch ra phương hướng phát triển cho công ty.

+ Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho công ty, bao gồm phân tích thị trường, xác định vị trí cạnh tranh và lập kế hoạch tài chính.

+ Định hình chiến lược marketing để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty, thu hút khách hàng và phát triển thương hiệu công ty.

+ Xác định chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ như tìm hiểu và phân tích nhu cầu thị trường, xác định ưu nhược điểm của sản phẩm, dịch vụ.

+ Quản trị hoạt động của từng phòng ban, bộ phận.

+ Thiết lập, mở rộng và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại cần thiết để thúc đẩy quá trình kinh doanh.

+ Tham gia lên kế hoạch, các mục tiêu Marketing ngắn và dài hạn cho công ty, thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ các hoạt động Marketing đã triển khai.

+ Chỉ đạo và thực hiện kế hoạch Marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu, nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

+ Chịu trách nhiệm cuối cùng về lợi nhuận, sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp.

+ Phân tích và xây dựng ngân sách, chi phí hợp lý cho các hoạt động của doanh nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề liên quan đến nhân sự như đào tạo, mức lương, khen thưởng,…

+ Theo dõi các hoạt động trong công ty, tổ chức.

+ Đánh giá và thực hiện các báo cáo theo tuần, tháng, quý với chủ đầu tư theo quy định của công ty.

- Yêu cầu trình độ: 12/12.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở liên quan đến việc hỗ trợ điều hành khu du lịch.

- Yêu cầu khác (nếu có): Tiếng Anh, tiếng Đức lưu loát 4 kỹ năng: nghe -  nói – đọc – viết.

- Mức lương: 151.000.000 đồng/tháng.      

- Thời gian làm việc:  Từ ngày 12/7/2024 – 11/7/2026 (2 năm).

- Địa điểm làm việc: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàng lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi văn bản đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường

 

đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng

để tìm kiếm nguồn lao động. Đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động - TB&XH (b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

 

link file gốc Kết quả Giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho Cty TNHH Biển Xanh

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến