KẾT QUẢ GIỚI THIỆU, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO Công ty TNHH Năng lượng tái tạo 2 Bình Thuận

  • 13/03/2024
  • 419

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Công văn số 3541/SLĐTBXH-LĐVLDN, ngày 29/12/2023 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ngày 22/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã làm việc với Công ty TNHH Năng lượng tái tạo 2 Bình Thuận (gọi tắt là Công ty) để trao đổi, thỏa thuận và tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng lao động với Công ty. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí công việc là lao động Kỹ thuật với các chức danh công việc và điều kiện tuyển dụng như sau:

- Chức danh công việc: Trưởng phòng hành chính nhân sự.

+ Số lượng: 01

+ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm về công tác hành chính công ty, xây dựng tập thể, kiểm tra, giám sát kỷ luật, nhân sự, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, tuân thủ, xây dựng hệ thống, pháp lý, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ công chúng, bảo mật, thông tin hóa và các công việc quản lý khác. Chịu trách nhiệm tổ chức, triệu tập, giám sát và thực hiện các cuộc họp của công ty. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, con dấu của công ty. Chịu trách nhiệm về quản lý đối ngoại và liên lạc với bên ngoài công ty, chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo các báo cáo lớn như kế hoạch chiến lược, kế hoạch công tác hàng năm và tóm tắt công việc hàng năm của công ty. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự của công ty, xây dựng đội ngũ nhân tài khác nhau, tuyển dụng nhân tài, lương và phúc lợi, quản lý hiệu suất, quản lý vật tư. Chịu trách nhiệm quản lý phương tiện chính thức và quản lý hỗ trợ hậu cần của công ty. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao. 

          + Yêu cầu trình độ: Đại học trở lên.

+ Yêu cầu  kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm toàn thời gian ở vị trí quản lý trở lên

+ Yêu cầu khác: Tiếng Trung thành thạo và lưu loát 4 kỹ năng, chịu trách nhiệm áp lực cao trong công việc, các kỹ năng văn phòng thành thạo.

+ Mức lương: Thương lượng khi phỏng vấn.

+ Thời gian dự kiến: Từ ngày 01/07/2024 - 30/06/2026.

+ Địa chỉ làm việc: Công ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo 2 Bình Thuận (Thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

- Chức danh công việc: Kỹ thuật viên

+ Số lượng: 01

+ Mô tả công việc: Triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật Trung Quốc và Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc, làm tốt công việc phụ trách, nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và sản xuất, tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao lợi ích kinh tế và hoàn thành đầy đủ các kế hoạch sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế. Thông hiểu các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc, hiểu biết quy trình vận hành của nhà máy điện gió. Lập kế hoạch, tổ chức, xây dựng và triển khai cơ sở hạ tầng, hệ thống sản xuất và vận hành của công ty một cách toàn diện và chủ trì công việc phân tích, đánh giá. Tham gia xem xét, phê duyệt kế hoạch quản lý sản xuất, vận hành và chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, giải quyết các vấn đề trọng tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

+ Yêu cầu trình độ: Không yêu cầu.

+ Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm toàn thời gian ở vị trí kỹ thuật viên trở lên.

+ Yêu cầu khác: thông thạo tiếng Trung Quốc (đọc, viết, nói chuẩn và hiểu rõ tiếng Trung), chịu được áp lực cao trong công việc, các kỹ năng văn phòng thành thạo.

+ Mức lương: Thương lượng khi phỏng vấn. 

+ Thời gian làm việc: Từ ngày 31/08/2024 đến 30/08/2026.

+ Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo 2 Bình Thuận (Thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã thực hiện việc đăng thông tin tuyển dụng lên các trang thông tin điện tử Trung tâm; trên Đài Truyền thanh Phan Thiết, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Thuận, niêm yết tại trụ sở làm việc. Sàn lọc danh sách lao động có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty để tư vấn, giới thiệu. Đồng thời, gửi Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để phối hợp cung ứng lao động cho Công ty.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài và tăng cường đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nguồn lao động, đồng thời, rà soát lao động đăng ký tìm việc có trình độ, kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng để tư vấn, giới thiệu cho Công ty. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay không có lao động nào đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận cũng như Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố lân cận để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận thông báo kết quả cung ứng tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Lao động-TB&XH(b/c);

- Lưu: VT, TVVLDN (Tú).

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Trần Hà Nghĩa Thông

 

Link bản gốc Công ty TNHH Năng lượng tái tạo 2 Bình Thuận

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến