THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI (Lần 02/2024)

  • 10/03/2024
  • 1477

THÔNG BÁO 20/TB-TTDVVL ngày 07/03/2024 V/v TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Thông tin chi tiết:/upload/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%2020_TB-TTDVVL%20-%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20L%C4%90%20VN.pdf

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến