THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

  • 05/03/2024
  • 1258

THÔNG BÁO SỐ 18/TB-TTDVVL NGÀY 26/02/2024 VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

/upload/files/Phien%20Giao%20dich%20VL/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%2018_TB-TTDVVL%20-%20tuy%E1%BB%83n%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20VN%20v%C3%A0o%20c%C3%A1c%20v%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20NL%C4%90%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i.pdf

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến