Hướng dẫn đăng ký đăng tin tuyển dụng

  • 25/12/2023
  • 2045

QUY TRÌNH

Đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận

(kèm theo Công văn số: 230/TTDVVL-TVVLDN ngày 19/04/2024 của

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận)

 

Bước 1. Đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử:

- Vào trang thông tin điện tử http://vieclambinhthuan.com.vn

- Chọn mục Đăng ký, tiếp Chọn mục: Tuyển lao động, Phiên giao dịch việc làm

Bước 2. Điền thông tin người sử dụng tài khoản:

Hướng dẫn:

- Tên doanh nghiệp: nhập đầy đủ tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Địa chỉ Email: nhập email đăng nhập

- Tên đăng nhập: nhập tên người liên hệ phụ trách tài khoản

- Mật khẩu: nhập mật khẩu theo tùy chọn

- Xác nhận lại mật khẩu: nhập đúng mật khẩu như trên

- Mã bảo vệ: nhập đúng mã bảo vệ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào nút "Đăng ký" sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm (nếu doanh nghiệp đăng ký mà chưa được cấp tài khoản, liên hệ số điện thoại 0911186448 để được hướng dẫn cấp tài khoản)

 

Bước 3. Đăng nhập tài khoản trên trang thông tin điện tử:

Hướng dẫn:

- Người đại diện: Tên người đại diện công ty để đăng tin tuyển dụng

            - Chức vụ: Chức vụ người đại diện công ty để đăng tin tuyển dụng

            - Địa chỉ: ghi thông tin đầy đủ địa chỉ công ty tuyển dụng

            - Loại hình DN, DV: chọn loại hình dịch vụ phù hợp

            - Tổng nhân lực: tổng số lao động đang làm việc tại công ty

            - Lĩnh vực hoạt động: chọn loại hình dịch vụ phù hợp

            - Website: ghi thông tin website của công ty

            - Điện thoại: ghi thông tin điện thoại của công ty

            - Mã số thuế: ghi thông tin mã số thuế của công ty

            - Fax: ghi thông tin fax của công ty

            - Sơ lượt về đơn vị: ghi lời giới thiệu về công ty

=> Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào nút "Hoàn thành"

Bước 5. Đăng thông tin tuyển dụng:

(Chú ý Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu)

=> Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào nút "Hoàn thành"

- Quản trị mạng của Trung tâm sẽ kiểm duyệt nội dung đăng tuyển của doanh nghiệp và cho hiển thị khi phù hợp quy định. Nếu chưa phù hợp, quản trị mạng của Trung tâm sẽ phản hồi lại doanh nghiệp để cập nhật thông tin theo đúng qui định (thời gian xử lý trong ngày làm việc hoặc liên hệ số điện thoại 0252.3817120 để được hướng dẫn chi tiết).

Bước 6. Tải mẫu “Công văn đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài kèm theo phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp” tại mục “Hướng dẫn đăng ký đăng tin tuyển dụng và trả kết quả”. Sau đó, đơn vị, doanh nghiệp gửi Công văn đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài kèm theo phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng đã ký và đóng dấu của đơn vị, doanh nghiệp gửi qua địa chỉ email: ttdvvl@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Bước 7. Việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng và nhận kết quả tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận tiến hành thực hiện như sau:

- Phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng lên trang thông tin điện tử http://vieclambinhthuan.com.vn trong vòng 24 giờ (tính theo ngày làm việc) kể từ thời điểm đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định trên hệ thống.

  - Trung tâm Dịch vụ việc làm gửi thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của đơn vị, doanh nghiệp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài của đơn vị, doanh nghiệp.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận phối hợp với doanh nghiệp tổng hợp kết quả tuyển dụng và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời thời hạn 24 giờ (tính theo ngày làm việc) kể từ thời điểm hết hạn tuyển dụng theo như hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.

- Kết quả tuyển dụng sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo trên trang thông tin điện tử http://vieclambinhthuan.com.vn

 

Bước 8. Thông báo kết quả tuyển dụng trên trang thông tin điện tử http://vieclambinhthuan.com.vn tại mục “Hướng dẫn đăng ký đăng tin tuyển dụng và trả kết quả”.

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến