Tải mẫu

  • 22/12/2023
  • 2408

Biểu mẫu đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài trên  Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận

Tải Mẫu đăng ký

1.Đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

2.Phiếu đăng ký thông tin tuyển dụng.

3. Hướng dẫn quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài trên  Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận.

4. Đề nghị triển khai quy trình đăng thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài trên  Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Thuận.

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến