Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần tuyển vào làm việc tại các vị trí sau

  • 08/08/2023
  • 4402
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
f) Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
 
Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển nêu trên;
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong
bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng viên chức cần tuyển, hình thức tuyển dụng
a) Số lượng viên chức cần tuyển:
Số lượng viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển vào làm việc tại Trung
tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:- Số lượng: 03 chỉ tiêu
- Vị trí việc làm cần tuyển: 02 Viên chức làm việc tại Phòng Nghiệp vụ,
Thông tin tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp và 01 viên chức kế toán.
b) Hình thức tuyển dụng:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.
2. Vòng 2
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự
tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự
thi có 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.
3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời hạn: Từ ngày 7/8/2023 đến hết ngày 8/9/2023.
- Địa điểm tiếp nhận: Tại Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Trung
tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Số 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận; Điện thoại: 0252.3823019.
4. Các nội dung khác:
- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển
(kèm theo thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận và mang theo bản chính các văn
bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận thời gian công tác và các loại giấy tờ có liên quan
để bộ phận chuyên môn đối chiếu thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi đối
chiếu xong hoàn trả lại cho người đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển chịu
trách nhiệm về tính trung thực với nội Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu có
liên quan.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (dưới 100 thí
sinh), khi có thay đổi số lượng thí sinh sẽ điều chỉnh và hoàn trả lại cho thí sinh
sau.
Mọi thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ
trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023 được
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ https://skhdt.binhthuan.gov.vn và trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Hỗ
trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, địa chỉ https://www.xuctienbinhthuan.vn tại mục tin
hoạt động. Đồng thời được niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
và Trụ sở Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến