KẾ HOẠCH Tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ 10&11/2023 tại Trung tâm

  • 26/06/2023
  • 962

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/01/2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Kế hoạch số: 07/KH-TTDVVL ngày 21/02/2023 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm về tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2023.

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cụm Khu công nghiệp và doanh nghiệp thuộc Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như nhu cầu tìm kiếm việc làm của người học sinh – sinh viên ra trường, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm. Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao và đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về việc làm, lao động đến người lao động, người sử dụng lao động; Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động nhằm giúp người lao động sớm tìm được việc làm ổn định, phù hợp với khả năng và nguyện vọng bản thân.

- Tạo môi trường thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng được tiếp cận trực tiếp với người lao động và lựa chọn được các ứng viên thích hợp, bổ sung cho nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

- Thông qua Phiên giao dịch việc làm, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, xác định rõ các thông tin về cung – cầu lao động trên địa bàn, góp phần hoạch định kế hoạch giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Trước khi tổ chức các phiên giao dịch việc làm, phải thực hiện các hình thức tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích,…  nhằm kịp thời đưa thông tin có liên quan đến việc tổ chức phiên giao dịch việc làm cho các đối tượng có nhu cầu tham gia.

- Tổ chức gọn nhẹ, thiết thực; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi kết nối có hiệu quả cung, cầu lao động; các hoạt động phải sinh động, thiết thực.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức:
  1. Phiên GDVL lần thứ 10:

- Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Tầng 2, Hội Trường - Trung tâm Dịch vụ việc làm – 02 Phạm Tuấn Tài – Phú Thủy - Phan Thiết – Bình Thuận.

B. Phiên GDVL lần thứ 11:

- Hình thức tổ chức: trực tiếp

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Tầng 2, Hội Trường - Trung tâm Dịch vụ việc làm – 02 Phạm Tuấn Tài – Phú Thủy - Phan Thiết – Bình Thuận.

2. Thành phần tham gia:

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Đại diện Lãnh đạo các Công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng lao động.

- Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc có việc làm không ổn định muốn thay đổi công việc. 

- Lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm việc làm.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến