Thông báo tuyển dụng lao động có tay nghề năm 2023

  • 06/06/2023
  • 8481

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Thuận

02 Phạm Tuấn Tài Phú Thủy Tp Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Điện thoại 0252 .3 817120 gặp Chị Hằng

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến