DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 25/5/2023 ĐẾN 29/5/2023

  • 25/05/2023
  • 114
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 25/5/2023 ĐẾN 29/5/2023
STT Họ và tên Ngày sinh Ngày hưởng Số QĐ Số tháng hưởng
1 Nguyễn Thị Hồng Loan 14/04/1994 24/02/2023 743 5
2 Lê Thị Bích Ngân 20/10/1986 24/02/2023 746 9
3 Nguyễn Ngọc Điệp 15/10/1984 24/02/2023 747 5
4 Quách Hiếu 01/11/1980 24/02/2023 748 12
5 Lê Thanh Xuân 30/01/1984 24/03/2023 1394 12
6 Trần Thị Quế Châu 07/04/1973 24/03/2023 1395 3
7 Võ Nguyễn Phong Tường 06/12/1987 24/03/2023 1396 10
8 Phan Thị Thi Thi 01/08/1995 24/03/2023 1397 3
9 Nguyễn Thị Thóc 12/03/1991 24/03/2023 1398 4
10 Huỳnh Đức Khanh 15/12/1996 24/03/2023 1399 3
11 Nguyễn Minh Trí 01/01/2010 24/03/2023 1400 12
12 Lê Văn Hải 01/01/1970 24/03/2023 1401 3
13 Ngô Nhân Tuấn 30/06/1968 24/03/2023 1402 12
14 Nguyễn Thị Tuyết Chung 24/01/1982 24/03/2023 1403 12
15 Chúc Kim Nghĩa 10/10/1977 24/03/2023 1404 3
16 Phạm Thị Yến Nhạn 11/03/2000 24/03/2023 1406 4
17 Huỳnh Văn Then 30/11/1985 24/03/2023 1407 6
18 Lê Văn Đến 01/05/1991 24/04/2023 2456 3
19 Lê Thị Đông Mai 10/09/1989 24/04/2023 2457 8
20 Trần Thị Vinh 12/07/1990 24/04/2023 2458 3
21 Huỳnh Thanh Ngân 29/10/1991 24/04/2023 2459 4
22 Lê Thị Hiếu 01/01/1979 24/04/2023 2460 3
23 Bùi Thế Lữ 08/11/1979 24/04/2023 2461 3
24 Thông Minh Kính 15/09/2001 24/04/2023 2462 3
25 Lê Thị Ngọc Quyền 12/07/1995 24/04/2023 2463 4
26 Nguyễn Tố Nguyên 30/10/1994 24/04/2023 2464 5
27 Ngô Thanh Tùng 18/02/1985 24/04/2023 2465 3
28 Nguyễn Ngọc Ánh 12/12/2000 24/04/2023 2466 4
29 Nguyễn Hữu Hào 02/03/1987 24/04/2023 2467 3
30 Võ Ngọc Vị 25/04/1998 24/04/2023 2468 3
31 Huỳnh Thanh Sơn 21/01/1992 24/04/2023 2469 3
32 Mã Ngọc Thiện 01/05/1999 24/04/2023 2470 4
33 Lê Thành Trung 15/11/1995 24/04/2023 2471 5
34 Đinh Thị Ngọc Hân 26/06/1997 24/04/2023 2472 3
35 Lê Ngọc Hưng 19/08/1997 24/04/2023 2473 3
36 Đỗ Thanh Phong 01/09/1996 24/04/2023 2474 4
37 Lương Trần Hoài Thương 16/01/1999 24/04/2023 2475 3
38 Trần Văn Vũ 12/04/1994 24/04/2023 2476 3
39 Võ Thị Thúy Hằng 22/09/2001 24/04/2023 2477 3
40 Đinh Thị Thúy Vân 09/10/1989 24/05/2022 4286 12
41 Lê Văn Thuận 01/01/1974 24/06/2022 5727 12
42 Nguyễn Quốc Hùng 29/12/1983 24/06/2022 5730 12
43 Nguyễn Minh Hòa 05/05/1984 24/08/2022 7883 11
44 Đỗ Thị Nga 29/09/1991 24/08/2022 7892 12
45 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/11/1973 24/10/2022 9447 9
46 Nguyễn Thị Trúc Ly 04/03/1983 24/10/2022 9448 11
47 Hồ Thị Tuyết Nhung 20/08/1982 24/11/2022 10165 11
48 Vương Quang Sơn 13/01/1991 24/11/2022 10166 7
49 Lê Mai Diễm Trúc 30/12/1991 24/11/2022 10170 7

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến