DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 24/5/2023 ĐẾN 26/5/2023

  • 24/05/2023
  • 105
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 24/5/2023 ĐẾN 26/5/2023
STT Họ và tên Ngày sinh Ngày hưởng Số QĐ Số tháng hưởng
1 Nguyễn Văn Trung 12/09/1993 23/02/2023 717 5
2 Trần Thị Tịnh 09/11/1985 23/02/2023 718 12
3 Trương Thành Mỹ 05/05/1969 23/02/2023 719 12
4 Đỗ Hữu Tâm 01/01/1975 23/02/2023 722 7
5 Nguyễn Tuấn 20/05/1992 23/03/2023 1348 3
6 Nguyễn Thị Huyền Trân 20/07/1998 23/03/2023 1349 5
7 Nguyễn Văn Đạt 1971 23/03/2023 1350 3
8 Nguyễn Văn Hòa 23/01/1998 23/03/2023 1351 3
9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/07/1983 23/03/2023 1352 3
10 Lê Văn Dũng 06/06/1995 23/03/2023 1353 3
11 Hoàng Thanh Sơn 13/05/1990 23/03/2023 1354 7
12 Đồng Phú Thuận 05/01/1990 23/03/2023 1355 3
13 Phan Thị Diễm Phương 03/04/1996 23/03/2023 1356 3
14 Lê Thị Nhung 10/02/1995 23/03/2023 1358 9
15 Phạm Nguyễn Hoàng Vân 09/05/1993 23/03/2023 1359 8
16 Trần Thị Đỗ Tín 06/01/1991 23/03/2023 1360 5
17 Đỗ Thị Ngọc Thảo 12/08/1980 23/03/2023 1361 12
18 Dương Hoàng Nghiêm  20/04/1972 23/06/2022 5646 12
19 Trịnh Thị Thu Thảo 29/08/1993 23/08/2022 7800 10
20 Trần Thị Thu Thức 09/03/1982 23/08/2022 7828 12
21 Nguyễn Quốc Nam 03/05/1983 23/08/2022 7850 12
22 Nguyễn Văn Hiển 25/02/1982 23/11/2022 10143 12
23 Đinh Quang Thắng 08/09/1973 23/11/2022 10144 12
24 Đinh Huỳnh Khánh 19/07/1963 23/11/2022 10145 12
25 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 10/08/1972 23/12/2022 10836 12

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến