Phiên giao dịch việc làm lần thứ 9 Trung tâm Dịch vụ Việc làm phối hợp với Phòng Lao đông TB&XH huyện Bắc Bình tổ chức tại UBND xã Sông Lũy

  • 23/05/2023
  • 3254

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến