Phiên giao dịch việc làm lần thứ 8 tổ chức tại trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận

  • 23/05/2023
  • 3599

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến