DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 23/5/2023 ĐẾN 25/5/2023

  • 22/05/2023
  • 100
DANH SÁCH THÔNG BÁO VIỆC LÀM TỪ NGÀY 23/5/2023 ĐẾN 25/5/2023
STT Họ và tên Ngày sinh Ngày hưởng Số QĐ Số tháng hưởng
1 Phạm Minh Vươn 26/02/1993 22/02/2023 691 5
2 Lê Văn Hoan 01/01/1978 22/02/2023 693 10
3 Lê Thành Nam 17/02/1991 22/02/2023 695 8
4 Trần Thị Như Mơ 12/04/1990 22/02/2023 697 8
5 Trần Công Thuận 16/10/1984 22/02/2023 700 4
6 Nguyễn Thị Thy 15/10/1993 22/02/2023 703 10
7 Nguyễn Thị Thùy Thanh 23/05/1978 22/02/2023 704 12
8 Nguyễn Văn Thiện 15/09/1999 22/03/2023 1308 3
9 Lê Ngọc Võ 16/03/1999 22/03/2023 1309 3
10 Nguyễn Quốc Hùng 16/09/1992 22/03/2023 1310 3
11 Bùi Tấn Mân 01/01/1964 22/03/2023 1311 10
12 Nguyễn Quang 26/04/1999 22/03/2023 1312 3
13 Nguyễn Thị Thu Loan 28/09/1995 22/03/2023 1313 3
14 Trần Thị Thảo 20/08/1990 22/03/2023 1314 3
15 Huỳnh Thị Thu Duyên 30/01/1991 22/03/2023 1315 3
16 Nguyễn Ngọc Ý 05/02/1994 22/03/2023 1316 6
17 Nguyễn Thành Dương 21/05/1997 22/03/2023 1317 3
18 Huỳnh Thị Liên 02/11/1975 22/07/2022 6782 12
19 Bùi Thị Nguyệt Sương 10/07/1980 22/07/2022 6785 12
20 Lê Thành An 21/03/1990 22/08/2022 7778 10
21 Trần Thị Hằng Nga 20/09/1975 22/08/2022 7796 12
22 Phạm Thị Xuân Tình 22/03/1985 22/09/2022 8630 10
23 Trần Thị Hương Hoa 07/10/1992 22/09/2022 8634 12
24 Nguyễn Mai Hoàng 25/08/1983 22/09/2022 8638 10
25 Dương Quốc Minh 12/07/1995 22/11/2022 10105 7
26 Lê Thị Hoài Trâm 22/12/1982 22/11/2022 10117 12
27 Tô Hồng Quế 10/01/1991 22/12/2022 10796 7
28 Phạm Thanh Cường 10/10/1992 22/12/2022 10800 11

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến