Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023

  • 09/05/2023
  • 3350

Thực hiện Công văn số 12/SLĐTBXH-VP ngày 24/04/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vệ an toàn trụ sở cơ quan, Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TTDVVL ngày 27/04/2023 về việc tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn đơn vị. Theo đó, Trung đội tự vệ Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai phân công trực chiến 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đơn vị trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Lễ 30/4 và 01/5. Kết quả tình hình an ninh trật tự tại đơn vị được giữ vững, không để xảy ra cháy nổ, mất tài sản có giá trị.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến