Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại

  • 14/03/2023
  • 4083

THÔNG BÁO

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại

Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam

(ấp Phú Phong 3, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)

 

          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Hanyang Electronic Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng 02 người, thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều kiện tuyển dụng, địa điểm làm việc và thời gian làm việc xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 – Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 0294. 3854.128 hoặc 0294.3854.237

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/3/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542

– Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23/3/2023.

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Hướng dẫnTrả kết quảBiểu mẫu

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến