Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động -TB&XH tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện Lực Trung Quốc tuyển dụng 150 lao động Việt Nam

  • 14/03/2023
  • 2140

Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động -TB&XH tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện Lực Trung Quốc tuyển dụng 150 lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu Vận hành, sửa chữa máy móc thiết bị điện Dự án Nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 tại Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

- Vị trí tuyển dụng: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc hành chính, Giám đốc tài chính, Giám đốc an toàn, Giám đốc kỹ thuật và sản xuất, Giám  đốc vận hành phát điện, Giám đốc sửa chữa, Giám đốc nhiên liệu, Kế hoạch sản xuất, Kế hoạch sản xuất, Phó Giám đốc phát điện, Phó Giám đốc sửa chữa, Trưởng phòng nhân sự, Chủ quản vận hành phát điện, Chủ quản sửa chữa, Chủ quản nhiên liệu, Phó chủ nhiệm sản xuất, Trưởng ca vận hành phát điện, Kỹ sư kiểm soát vận hành phát điện, Quản lý thông tin mạng, Luật sư tư vấn, Quản lý phòng cháy chữa cháy, Quản lý giám sát an toàn, Quản lý vật tư sản xuất, Quản lý nhiên liệu, Kỹ thuật viên sửa chữa, Kỹ thuật viên vận hành phát điện, Kỹ thuật viên vận hành hóa, Kế toán, Quản lý văn phòng hành chính, Kế toán tài chính, Hành chính đối ngoại.

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp đến Đại học đúng chuyên ngành.

- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm. Ưu tiên: Biết nghe nói đọc viết tiếng Trung

- Mức lương: từ 25.000.000 đồng đến 52.000.000 đồng/tháng 

Đại chỉ liên hệ: 02 Phạm Tuấn Tài Phú Thủy Phan Thiết Bình Thuận

Điện thoại: 0252 3817120

NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
 (Kèm theo Công văn số  ……………..)
               
STT VỊ TRÍ
CÔNG VIỆC
SỐ
LƯỢNG
YỀU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM  Mức lương/ USD/tháng
TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM YÊU CẦU NGOẠI NGỮ MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
1 Giám đốc
điều hành
1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt điện hoặc chuyên ngành kinh tế thương mại hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quyết định các vấn đề liên quan đến sản xuất, nhân sự và tài chính của công ty. Tham gia các cuộc họp và báo cáo hoạt động chung của công ty với công ty mẹ ở Trung Quốc. 2,300
2 Chuyên gia 4 Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện và tự động hóa hoặc chuyên ngành kinh tế thương mại hoặc Chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt điện  hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện  Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng về sản xuất, vận hành kỹ thuật máy móc thiết bị nhà máy hoặc quản lý tài chính của công ty. Tham gia các cuộc họp và báo cáo tình hình sản xuất với công ty mẹ ở Trung Quốc. 2,000
3 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt điện hoặc chuyên ngành kinh tế thương mại hoặc chuyên ngành quản lý nhân sự chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc hành chính, công việc đối ngoại, hậu cần. Thực hiện các công việc báo cáo với công ty mẹ ở Trung Quốc.  1,800
4 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành thương mại hoặc chuyên ngành kiểm toán hoặc chuyên ngành quản lý tài chính Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng hợp đồng thương mại, mua sắm , đấu thầu. Tham gia các cuộc họp và báo cáo tài chính với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
5 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt Điện hoặc chuyên ngành kỹ thuật điện năng nhà máy nhiệt điện hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng an toàn sản xuất nhà máy, giám sát các hoạt động an toàn sản xuất, hướng dẫn đào tạo an toàn, Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
6 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt Điện hoặc Chuyên ngành Hệ thống điện và tự động hoặc  chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc liên quan vận hành sản xuất, kỹ thuật máy móc thiết bị nhà máy. Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
7 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật hệ thống điện và tự động hoặc chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc liên quan hệ thống vận hành phát điện. Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
8 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc liên quan sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy. Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
9 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành Năng lượng nhiệt và Kỹ thuật Điện hoặc chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc liên quan nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu. Tham gia các cuộc họp và báo cáo công việc với công ty mẹ ở Trung Quốc. 1,800
10 Chuyên gia 2 Đại học chuyên ngành thương mại hoặc chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành kinh tế thương mại Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Báo cáo sản xuất kinh doanh công ty, lập dự toán kinh phí, mời thầu hạng mục sản xuất, đối chiếu công nợ. phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc thực hiện các cuộc kiểm tra. 1,100
11 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành Năng lượng nhiệt và Kỹ thuật Điện hoặc chuyên ngành kỹ thuật Điện hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý sản xuất, vận hành kỹ thuật các hệ thống phát điện nhà máy. phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc thực hiện các cuộc kiểm tra. 1,500
12 Chuyên gia 1 Đại học Chuyên ngành kỹ thuật nhiệt điện hoặc Chuyên ngành công nghiệp hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý các công việc liên quan sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy.  phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc thực hiện các cuộc kiểm tra. 1,500
13 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành quản lý nhân sự hoặc chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh  Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý nhân sự, tuyển dụng, hợp đồng lao động, tính lương và báo cáo công việc hành chính.  phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc thực hiện các cuộc kiểm tra. 1,500
14 Chuyên gia 4 Đại học chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt điện hoặc chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý sản xuất, vận hành kỹ thuật các hệ thống nhà máy,  đào tạo kỹ thuật sản xuất điện. 1,300
15 Chuyên gia 6 Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện và tự động hoặc chuyên ngành kỹ thuật nhiệt điện hoặc chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành tự động hóa hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Lập kế hoạch điều phối công việc, kiểm tra và nghiệm thu sau khi hoàn tất công việc  sửa chữa. 1,300
16 Chuyên gia 1 Đại học Chuyên ngành Kỹ thuật điện hoặcchuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành quản lý thông tin máy tính  Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý các công việc liên quan nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu. 1,300
17 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện và tự động  hoặc chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý tổng các công việc liên quan vận hành sản xuất, kỹ thuật máy móc thiết bị nhà máy.  1,300
18 Chuyên gia 6 Đại học chuyên ngành nhiệt điện hoặc chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Giám sát kỹ thuật vận hành các hệ thống nhà máy. Lập kế hoạch điều phối công việc 1,300
19 Chuyên gia 8 Đại học chuyên ngành năng lượng nhiệt và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành kỹ thuật điện và tự động hóa hoặc chuyên ngành Công Nghiệp Hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Tuần tra các hệ thống máy móc thiết bị nhà máy.  1,300
20 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành Mạng tin học hoặc chuyên ngành công nghệ thông tin Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý, thiết lập các ứng dụng trên hệ thống ( bằng tiếng trung).  phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc lập trình thao thác công việc trên hệ thống. 1,300
21 Chuyên gia 1 Đại học chuyên ngành Luật hoặc chuyên ngành chính trị và pháp luật Có ít nhất 3 năm  kinh nghiệm làm  việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Tư vấn và đào tạo các quy định liên quan  hoạt động doanh nghiệp, Quản lý nội bộ, tuân thủ quy định của doanh nghiệp, phối hợp công ty mẹ ở Trung Quốc thực hiện các cuộc kiểm tra  1,300
22 Lao động
kỹ thuật
1 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc chuyên ngành động viên quốc phòng và Giáo dục quốc phòng Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đào tạo hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy, lập kế hoạch kiểm tra các thiết bị.  1,100
23 Lao động
kỹ thuật
1 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành Kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý an toàn sản xuất nhà máy, giám sát các hoạt động an toàn sản xuất, hướng dẫn đào tạo an toàn, lập kế hoạch tuần tra. 1,100
24 Lao động
kỹ thuật
4 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành quản lý kinh tế  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý nhu cầu xuất nhập tồn vật tư phục vụ vận hành, sửa chữa nhà máy, kiểm tra than đá. 1,100
hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc cần tuyển
25 Lao động
kỹ thuật
8 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành quản lý kinh tế  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Vận hành hệ thống cấp nhiên liệu nhà máy,đào tạo kỹ thuật khảm nghiệm nhiên liệu. 1,100
hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc cần tuyển
26 Lao động
kỹ thuật
2 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành quản lý thông tin máy tính Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung  Thiết lập các ứng dụng trên hệ thống ( sử dụng tiếng trung), kết nối các cuộc họp trực tuyến với công ty mẹ ở trung quốc, sửa chữa các thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng. 1,100
27 Lao động
kỹ thuật
50 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành Điều khiển tích hợp hoạt động của trạm điện hoặc chuyên ngành hệ thống điện và tự động hóa hoặc chuyên ngành máy tính và ứng dụng hoặc chuyên ngành cơ điện tử hoặc chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành khoa học và công nghệ thông tin điện tử hoặc chuyên ngành máy móc và điện hoặc chuyên ngành công nghệ sản xuất tự động hoặc chuyên ngành nhiệt điện và ứng dụng hoặc chuyên ngành động lực học hoặc chuyên ngành công nghệ điều khiển số hoặc chuyên ngành bảo trì cơ khí hoặc chuyên ngành công nghệ điện cơ và ứng dụng hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Sửa chữa các máy móc thiết bị nhà máy. 1,100
28 Lao động
kỹ thuật
20 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành Kỹ thuật Điện hoặc chuyên ngành năng lượng và kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành Công nghệ hệ thống điện tự động hoặc chuyên ngành thương mại điện tử hoặc chuyên ngành Công nghệ điều khiển kỹ thuật số hoặc chuyên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính hoặc chuyên ngành Chuyên ngành công nghiệp hóa tự động hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Thao tác kỹ thuật điều khiển vận hành phát điện  (bằng tiếng trung). tuần tra các hệ thống thiết bị máy móc nhà máy. báo cáo cấp trên xử lý nếu phát hiện sự cố kỹ thuật. 1,100
29 Lao động
kỹ thuật
4 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành vận hành điều kiển trung tâm  nhà máy điện hoặc Chuyên ngành Công nghệ điều khiển kỹ thuật số hoặc chuyên ngành cơ điện tử hoặc chuyên ngành khác liên quan sản xuất điện Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Thí nghiệm hóa chất, vận hành xử lý nước, chất thải. 1,100
30 Lao động
kỹ thuật
8 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong  chuyên ngành ngôn ngữ tiếng việt hoặc chuyên ngành quản lý kế toán hoặc chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành quản lý nhân sự hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngàng tin học và ứng dụng hoặc chuyên ngành quản lý kinh tế  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Quản lý hành chính, văn thư, phiên dịch, hậu cần,
mua sắm đấu thầu.
1,100
hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc cần tuyển
31 Lao động
kỹ thuật
3 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong chuyên ngành kế toán hoặc chuyên ngành thương mại hoặc chuyên ngành kiểm toán hoặc chuyên ngành quản lý tài chính  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Xét duyệt thanh toán chi phí, hoạch toán chứng từ, lập dự toán chi phí, báo cáo tài chính với công ty mẹ ở Trung Quốc, phối hợp kiểm toán toán trung quốc kiểm tra. 1,100
32 Lao động
kỹ thuật
4 Được đào tạo ít nhất 1 năm trong Chuyên ngành tin học và ứng dụng hoặc  chuyên ngành kinh tế đối ngoại  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo Biết nghe nói đọc viết tiếng trung Làm đầu mối liên hệ sắp xếp các cuộc họp cho ban lãnh đạo, tiếp đón các cuộc kiểm tra đối ngoại,  làm công tác tuyên truyền, đào tạo viết tin, viết bài tuyên truyền sản xuất, an toàn lao động v.v 1,100
hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc cần tuyển
TỔNG CỘNG: 150          

 

 

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

Đăng ký qua Zalo

VIỆC TÌM NGƯỜI

NGƯỜI TÌM VIỆC

Phỏng vấn trực tuyến